Светски ден за заштита на озонската обвивка

Одбележувањето на овој ден беше во објект “Сонце” со воспитни групи од 5-6 години. Настанот имаше цел децата да се стекнат со знаења за важноста на заштитата на планетата Земја и заштитата природата околу нас.