Денот на планетата Земја

Децата од 5-6 години во објект “Пчелка 2” се стекнаа со основни претстави за планетата Земја низ разговор, серија слики и ликовна игра.

Научија нешто повеќе за нашата планета, како да ја сочуваме и заштитиме од загадувањето за да може да живееме среќен и здрав живот.