Пролетни приредби 15-19 Април

Децата од 4-5 години, од сите објекти на ЈУДГ “Буба Мара”, се претставија пред своите родители со драматизации, рецитали, танцови точки и песнички.

Со огромна желба се подготвуваа за својата приредба заедно со воспитно-згрижувачкиот кадар и со помош на стручниот тим.

Родителите со полно срце ги следеа своите најмили, а задоволството и среќата на детските лица беше повеќе од очигледно.