Светски ден на заштита на водите

Децата од 5-6 години од објект “Пчелка 2” го одбележаа Светскиот ден на заштита на водите преку ликовна игра, со цел да се запознаат со значењето на водата и нејзината корист за човекот.