Првиот ден на пролетта

Зимата заврши, а пролетта повторно пристигна. Децата од нашата градинка беа многу вредни и засадија цвеќе во градините на своите објекти со помош на своите учителки и родителите.

Вака ние и посакавме добредојде на пролетта.