Театарска претстава “Здравко Заборавко”

Здравко и неговите пријатели ги посетија сите наши објекти, а нашите дечиња со голем интерес ја гледаа претставата и се забавуваа со ликот на заборавкото Здравко.
19.03.2019 и 20.03.2019