Посета на Ансамблот за народни игри и песни – “Танец”

Децата од објект “Пчелка 1” го посетија “Танец” – Ансамблот за народни игри и песни на Р.С. Македонија со цел да се запознаат со нашето изворно богатство, народните танци и песни кои ја одбележале нашата култура и традиција.