Светски ден на театарот и меѓународниот ден на пантомимата

Децата од објект “Сонце”, воспитна група 5-6 години, на ден 26.03.2019 година го одбележаа Светскиот ден на Театарот и Меѓународниот ден на Пантомимата.

Оваа активност е дел од програмата на Советувалиштето за деца и родители “Мал свет - големи срца”.

Целта на активноста беше нашите паметни главчиња да се запознаат со драмската уметност и да дознаат какви видови на драмски уметности постојат.