Работилница од интерактивен карактер

Работилница од интерактивен карактер спроведена од психологот и логопедот од нашата градинка
На ден 21.02.2019 се одржа работилница од интерактивен карактер во објект “Буба Мара“ кај децата од 4-5 годишна возраст. Работилницата ја изведоа психолог и логопед со користење на котури и разнобојни цевки кои послужија како дидактички материјал.
Целта на работилницата е развивање на способноста за фина моторика кај децата и поттикнување концентрација и внимание.
Децата внимателно ги вметнуваа цевките низ отворените простори со што ја вежбаа мускулатурата на рацете на прецизни движења, ја развиваа координацијата око-рака, стекнуваа позитивни емоции, учеа по пат на обиди и грешки, ја учеа прецизноста, и го стимулираа креативното мислење. Им се разви чувство за имагинација, со тоа што секоја изработка им наликуваше на животно, предмет, играчка како робот и слично. Изработките исто така беа изложени за родителите.