Учиме да рециклираме отпадно масло

Реализирана активност како дел од проектот “Учиме да рециклираме отпадно масло”