13 Ноември – Денот на ослободувањето на градот Скопје

“Го градиме Скопје”

Децата во нашата градинка го одбележаа роденденот на нашиот град преку разни активности. Прошетавме низ Скопје и го посетивме музејот на град Скопје, го градевме нашиот град во градинка и заедно со деца од други градинки го посетивме пионерскиот дом “Карпош” каде сите заедно го одбележавме овој наш празник.