Меѓународен ден на пешаците

15 Октомври – Меѓународен ден на пешаците

Да ја подигнеме свеста кај луѓето за почитување на правила и прописи во сообраќајот.