Меѓународен ден на слепите лица

Преку интерактивна работилница со децата ја постигнавме нашата цел – да се поттикне разбирање на различностите кај децата и возрасните.

15.10.2018