Меѓународен ден на постари лица

На ден 01.10.2018 садевме цвеќе во градина, на гости ни беа баба и дедо, а нив си ги сакаме најмногу на цел свет.