Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата

Нашите мали екологисти го одбележаа овој ден така што собираа стара хартија и пластични шишиња. Најмалите направија есенско дрво од стара хартија – рециклирање со имагинација.
Поголемите дечиња пак, со помош на своите родители засадија зимзелени дрвца во дворот на градинката со цел да помогнат во зачувувањето на природата.