Движи се за здравје

Денес во градскиот парк во Скопје, нашите дечиња заедно со деца од многу други градинки учествуваа на манифестацијата “Движи се за здравје”, организирана од одделот за спорт и рекреација при Детскиот културен центар “Карпош”.

Манифестацијата беше од забавно-рекреативен карактер и вклучуваше вежби за подобрување на моторичкиот развој кај децата од предучилишна возраст.