Светски ден за борба против пушењето

Во соработка со професорката по англиски јазик во нашата градинка го одбележавме и 31 Мај – светскиот ден за борбата против пушењето. Децата ја посочија важноста на здравите животни навики, а пушењето цигари го ставија во групата на лоши навики кои се особено штетни по нашето здравје.