Работилница 2019

Работилница за правилно постапување со отпад - ЈП Комунална Хигиена

ЈП Комунална Хигиена од Скопје ни беа гости во објект “Буба Мара” и организираа работилница за децата од 5-6 години за начинот на правилно постапување со отпадот. 

Целта беше децата да се запознаат со поимот отпад и начинот и важноста на процесот на рециклирање хартија. 

Во текот на оваа и наредната недела, Комунална Хигиена ќе ги посетат и останатите објекти на ЈУДГ “Буба Мара”.