Работилница - фина моторика 2019

На ден 17.10.2019 психологот и логопедот во објект “Буба Мара 1“ реализираа работилница за фина моторика со децата од 4-5 годишна возраст.

Целта на работилницата беше децата со редење и лепење макарони по шаблон, а потоа и нивно боење (тапкање со сунѓерче и употреба на четки) да ја развиваат фината моторика која е неопходна за извршување на секојдневни активности.

Децата најпрво се воведоа во активноста низ разговор а потоа активно учествуваа.

На крајот од работилницата психологот низ игра “огледало“ (погледни и имитирај) го поттикна нивото на самодоверба кај децата.

Кога децата имаат добро развиена фина моторика способни се за извршување на практични активности кои се однесуваат на грижата и заштитата за себе.