Кампања “Играј на отворено” 2019

Играта може да биде одлично средство во процесот на учење или во стекнување нови знаења и вештини. Играта на отворено е форма на вежбање која промовира здрав психо-физички развој на децата.

Децата од  “Буба Мара” се вклучени во кампањата која ќе се реализира цела година, континуирано во сите објекти. Кампањата е дел од проектот “Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем”.