Посета на Контрола на летање М НАВ 2019

На ден 16.10.2019 година воспитно-згрижувачки кадар од објект Буба Мара со децата на возраст од 4-5 години како и стручните работниции на градинката педагог, доктор и стручен соработник професор по англиски јазик и книжевност реализираа посета на Контрола на летање М-НАВ, Скопје . 

Посетата се реализираше како дел од тековните активности поврзани со интерниот проект "Мали потрошувачи - Сообраќај” кој се работи на ниво на Р.Е. Буба Мара.

Целта на посетата беше децата да се запознаат со професијата контролор на летање, поимот аеродром, како и за задачата на пилотот на авионот.