Интерактивна претстава за деца - “ЧУДНА ШУМА” 2019