Мал свет, големи срца 2019

Работилницата на тема “Предности од предучилишната установа и улогата на стручниот тим во развојот на предучилишното дете” која се одржа на ден 29.10.2019 година во објект “Буба Мара” помина во одличен амбиент. Работна атмосфера, малку музика и забава, креативни вежби и стручни совети за родителите беа споделени на истата. 

Мулти тимот апелираше за постигнување на отворена комуникација меѓу родителот и градинката и градење однос кој се темели на доверба. 

Анкетното ливче кое родителите го добија на самиот крај покажа дека работилницата беше одлично прифатена од присутните родители, со огромна желба за понатамошни средби од ваков тип.  

Вратите на Градинката и на Советувалиштето за родители и деца „Мал свет, големи срца" се секогаш отворени. 

Огромна благодарност до сите родители за присуството и соработката. 

Со почит, 

Стручниот тим на ЈУДГ “Буба Мара”