Посета на ридот Три круши 2019

Децата на возраст од 4-6 години од објект ”Лавче” заедно со воспитно-згрижувачкиот тим и стручен тим на градинката (музички педагог и професор по англиски јазик) реализираа посета на ридот Три круши во близина на населбата Драчево. 

Целта на активноста беше децата да се стекнат со знаења и способности за препознавање и класифицирање на растенијата, да се поттикне и негува љубовта и интересот кон природата и да се запознаат со корисноста од лековитите билки и растенијата кои ги има во непосредното опкружување.

Децата береа шипки и трнинки, а потоа подготвуваа компот. Во реализација на активноста беа вклучени и тројца родители кои дадоа свој придонес за успешно спроведената акција која е дел од интерниот проект на објект “Лавче” со наслов ”Лековити билки и растенија”.