Музеј на илузии 2019

Децата на возраст од 5-6 години со воспитно-згрижувачкиот тим од објект “Пчелка 2” како и дел од стручниот тим - доктор, педагог и професор по физичко воспитание реализираа посета во Музејот на илузии.

Целта на посетата беше децата да се запознаат со светот на илузиите, да се забавуваат, а воедно да стекнат и некои нови искуства и знаења. Активноста беше спроведена како дел од интерниот проект кој се работи во објект “Пчелка 2” со наслов “Сакам да знам”.