Посета на ПОУ „Д-р Златан Сремец“ 2019

На ден 31.10.2019 децата од ЈУДГ „Буба Мара“ објект „Пчелка 1“ возрасна група од 5-6 години заедно со воспитен и стручен кадар го посетија ПОУ „Златан Сремец“ во интерес на проектот „Различни, а сепак исти“.

Децата учествуваа во работилница со другите дечиња од училиштето. Ги цртаа и ги боеја своите рачиња а потоа ги сечеа и лепеа на хамер во „Кругот на сонцето, кругот на пријателството“.

Целта на работилницата е децата да се научат уште од мала возраст на прифаќање и почитување на различностите.