Органско производство и органска храна 2019

На ден 08.11.2019 година возрасната група од 3-4 години од објект “Буба Мара” со своите учителки  реализираа активност со наслов „Органско производство и органска храна” (садење целер) како дел од проектот “Интеграција на еколошка едукција во воспитно образовниот систем”

Целта на активноста беше да се создадат основни претстави за развојот на растенијата, факторите и условите за опстанок и децата да се стекнат со знаења за средината и опкружувањето. Децата преку набљудување и манипулација ги опишуваа карактеристиките на живиот свет и научија што е важно за нивен раст и развој.