Волшебните патики 2019

На ден 12.11.2019 психологот и логопедот одржаа работилница со наслов „Волшебните патики“ кај децата од 3-4 годишна возраст во објект „Буба Мара 1“.

Целта на работилницата е кај децата да се развие чувство на емпатија, сигурност, доверба, да се поттикнат на воочување, размислување, задржување концетрација и внимание и истрајност.

Децата го учеа значењето на вистинското пријателство низ едукативно видео за „Другарството“, играа „Пронајди го вистинскиот пар“ – делување и координација на движењата воочуваа лева, десна страна ги врзуваа „Волшебните патики“ со тоа што се поттикнуваа да ја вежбаат ситната моторика на прстите.