Посета на Алкалоид 2019

Децата со воспитно-згрижувачкиот кадар и дел од стручниот тим, педагог и професор по физичко воспитание, го посетија Алкалоид АД Скопје, оддел за билки и билни чаеви. Оваа посета беше испланирана како дел од проектот “Сакам да знам повеќе” во објект “Пчелка 2”. 

Децата имаа можност да го видат процесот на производство на чај, како и пакувањето и дистрибуцијата до потрошувачите. Се запознаа со поимот “билка” и различните видови на билки кои постојат. На крајот од посетата, децата пиеја вкусно чајче и се заблагодарија за гостопримството.