Подготовка на чај во филтер кесички 2019

Децата на возраст од 4-6 години од објект “Лавче” подготвуваа чај во филтер кесички. 

Целта беше да се запознаат со начинот на подготовка на чај и лековитите својства од неговата примена.