Светски ден на детето 20.11.2019

Социјалниот работник и професорката по физичко воспитание денес го одбележаа Светскиот ден на детето со децата од 4-5 години од објект “Сонце”.

“Имам право на игра, одмор, добра грижа, здрава храна, добар збор, физички вежби, натпреварувања...” 

Здраво дете е среќно дете! 

Да го прославиме Светскиот ден на детето!