Посета на локална пиљара 2019

Како дел од проектот “Сакам да знам повеќе” децата ја посетија локалната пиљара и научија многу работи поврзани со одгледувањето и продавањето на овошјето и зеленчукот.