Од овца до џемпер 2019

“Од овца до џемпер” - патот на ткаенината

Во рамките на проектот “Мали потрошувачи”, децата од 3-4 години од објект Буба Мара директно и непосредно се запознаа со процесот на рачно плетење, односно со патот на ткаенината - од овца до џемпер. 

Исто така, децата ја проследија приказната “Овчарот и овците”. Целта беше да се запознаат со нова содржина, да се поттикне способноста за правилен говор, да се збогати нивниот речник и искуството, како и развој на тактилна перцепција преку директно набљудување на волна.