Работилница со “Суниленс” 2019

Работилница со “Суниленс” - компанија за управување со отпадни масла за јадење од растително потекло

Децата од 5-6 години од објект Пчелка 2 денес работеа заедно со нивните гости, компанијата “Суниленс”. 

Целта беше да се поттикне еколошката свест и прифакање на екологијата како дел од современото живеење.