Кукла од стапче 2019

На ден 26.11.2019 логопедот и психологот одржаа работилница со наслов „Кукла од стапче“ кај децата од 3-4 годишна возраст во објект „Буба Мара 1“.

Целта на работилницата е да се поттикнат децата на размислување, да се стекне чувство на доверба и емпатија низ едукативното видео за „Другарството“.

Играа „Пронајди го вистинскиот пар“ – делување и координација на движењата воочуваа лева, десна страна, задржување концентрација, внимание и истрајност.

Во рамките на проектот „Мали Потрошувачи“ – тема облека преку стапчиња (шпатули) кај децата се разви имагинацијата, правеа кукла од стапче, користеа разни материјали, облекуваа, лепеа, го цртаа лицето. Кај децата се поттикна и креативноста.