Меѓународен ден на лица со попреченост

Во објект Пчелка 2, дел од стручниот тим го одбележа Меѓународниот ден на лицата со попреченост со децата од 4-5 годишна возраст. 

Децата гледаа едукативно видео “Кучето водич”, а потоа низ разговор им се доближи поимот прифаќање на сите различности, како треба правилно да се однесуваме и постапуваме и како да пружиме помош кога таа е потребна, што всушност беше и целта на оваа работилница. 

На крај децата правеа мозаик од своето име во разни бои, во знак на поддршка на лицата со попреченост.