Украси за елката

Децата од воспитната група од 2-3 години во објект Пчелка 2 учествуваа во работилница со наслов „Украси за елката”, реализирана од педагогот и воспитувачот од таа група.

Цел на работилницата беше да се поттикне љубопитноста и иницијативноста на децата, да се поддржува интересот за истражување на нови работи, како и учењето низ игра кое води кон стекнување на нови знаења и искуства.