Новогодишната бајка низ детските очи

Како дел од планираните активности за проектот “Сетила” во објект Сонце, денес се оствари посета на ТЦ “Лиса” и паркот “Јане Сандански” со децата на возраст од 5-6 години, воспитно-згрижувачкиот тим и педагогот на градинката. 

Целта беше децата да го видат естетското уредување на нашата околина  во пресрет на Новата Година. Децата набљудуваа и споделуваа што забележале за време на прошетката и што мислат за украсувањето на градот.

Проект: