Топла облека

Како планирана активност на проектот Мали потрошувачи на облека, децата од 3-4 години од објект Буба Мара 1 учеа за топлата зимска облека. Најпрво слушаа стихотворба “Топла облека”, а потоа изработуваа шалчиња, капи и ракавици и нижеа копчиња на истите.

Главна цел на оваа активност беше да се запознаат со облеката која се носи во текот зимскиот период, односно облеката која не затоплува и ја нарекуваме “топла“ облека. Исто така, се поттикна и правилна артикулација и дискриминација на гласовите за постигнување на правилен изговор.