Моето милениче

"Моето милениче" - истражувачка активност

Денес децата од 2-3 години од објект Сонце, користејќи го сетилото за допир истражуваа какво е крзното на малото куче и научија како истото ги заштитува животните. Исто така, ги храневме гулабите и откривавме за што им служат пердувите на птиците.

Проект: