Програма за социјална кохезија и културен дијалог

Воспитувачите од сите објекти на ЈУДГ “Буба Мара” се запознаа со темелите и целта на програмата за социјална кохезија и културен дијалог (изнајдување и имплементирање стратегии и техники за поддршка на воспитувачите во однос на предизвиците со кои тие се соочуваат во текот на нивното секојдневие во работата со деца; применување на вежби за релаксација и опуштање, надминување на конфликти и тензии со вежби за истегнување, правилно дишење, музика и поттикнување на ангажираност меѓу децата).