Гости во градинка

Децата од групите од 4-5 години од објект Буба Мара и Буба Мара 1 се запознаа со нивните гости, полицајци од Полициска Станица Аеродром. Оваа посета е дел од планираните активности на интерниот проект “Мали потрошувачи - Сообраќај”. 

Целта на посетата беше да се претстават одредени поими од областа на сообраќајната култура и да се запознаат со задачите на полицаецот.