Моето тело

Како дел од планираните активности на месечната тема "Моето тело" децата од 5-6 години од објект Буба Мара преку разновидни истражувачки игри се запознаваа со човековото тело, човечките органи и нивната функција.

“Органите во моето тело”

“Како дишеме”

“Скелет” - истражувачки игри