Како до безгрижно детство

Тема од програмата на Советувалиште за деца и родители: Стоп на насилство врз децата  

Активноста ја спроведе социјалниот работник на ЈУДГ "Буба Мара" во објект Сонце со деца на возраст од 5-6 години.

Цел: Намалување на несогласувањата во групата помеѓу децата врсници, почитување на другарчето и развивање алтруизам.

Сите деца активно се вклучија во активноста и навистина уживаа додека ги боеја своите дланки. Насмеаните дланки апелираат до возрасните, да ги почитуваат децата и нивните права и сите заедно да кажеме: СТОП НА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ДЕЦАТА. 

На оваа тема изработен е и леток за родителите.