Учиме за домашните миленичиња

Децата од 2-3 години од објект Сонце како дел од активностите предвидени во месечната тема учеа за желката како домашно милениче (истражувачка активност).

Набљудуваа и истражуваа, учеа за желката и нејзините потреби, како да ја чуваме и како да ја храниме.