Домашни животни

Како дел од темата која е во тек на реализација, дечињата на возраст од 2-4 години од објект "Лавче" беа во посета на домашни животни во двор во блиската околина на нивната градинка. 

Како резултат на оваа прошетка децата се запознаа со одредени претстави и поими кои се однесуваат на карактеристиките на животинскиот свет околу нас.