Честит празник мила мамо!

Децата од сите објекти на ЈУДГ “Буба Мара” направија честитки, пееја и играа за празникот на мама.