Имитативна игра - “Одам кај баба ми”

Оваа имитативна игра е дел од активностите на проектот Сетила во објект Сонце, деца од 3-4 години.

Целта беше децата да покажат иницијативност, развој на комуникациски вештини, да ги искажат своите способности за глума, развој на социјалната  и емоционална подготвеност со што децата ги поттикнавме  да ги  користат своите сетила на поразличен начин.

Проект: