Изложба на ликовни творби во К.Ц. Карпош

Наши дечиња заедно со уште многу други денес учествуваа во изложбата на ликовни творби "Играм и пеам за мама" во К.Ц. Карпош. 

Се претставија со песничка за мама и со своите ликовни творби, а ги разгледаа и творбите на другарчињата од другите градинки.