Тоа сум јас

Децата од објект Пчелка 2 на возраст од 5-6 години учествуваа во ликовната игра “Тоа сум јас" - правиме рамка за слика (проект - Рециклирање со имагинација). 

Целта беше да се усоврши координацијата за држење на ножички со едната рака при сечење и усовршување  на  вештините за виткање и лепење хартија која може да се рециклира.